Home » Garantie

Garantie op onze producten.


U krijgt bij Go 4 E-bike altijd:

60 maanden garantie op Electrische fietsen, ingaande op de datum van aankoop.
De factuur is tevens uw officiële garantiebewijs  

(Goed bewaren).

Garantie op Frame.

Op het frame zit 60 maanden garantie op constructie- en materiaalfouten

Garantie op Electronische componenten

Op alle electronische componenten zoals batterij, de motor, de controller, de sensor en de display geven wij 24 maanden.

(Voorheen 18 maanden - tot 2015)Overige mechanische onderdelen

Welke niet aan slijtage onderhevig zijn 24 maanden garantie.

(Voorheen 18 maanden - tot 2015)


Welke aan slijtage onderhevig zijn zoals Banden, Ketting, kettingbladen, Kabels en Remblokken géén garantie tenzij er sprake is van een constructie-, materiaal of montagefout.NB;  Fietsen uit de magazijnopruiming worden met een afwijkende garantie-termijn geleverd.
       Zie hiervoor de betreffende advertentie en/of uw aankoopfactuur !


Garantie op batterijen

De Batterijen kennen een garantietermijn van respectievelijk 24 
maanden Li-ion batterijen en 
6 maanden voor alle andere batterijen.

(Voorheen 18 maanden - tot 2015)

 
 
Op de batterijen wordt alleen garantie verleend op fabrieksfouten en eventuele defecten.

Op de normale slijtage door opladen wordt geen garantie verleend .

Reden hiervoor is dat door niet juist laden en ontladen van de batterij deze defect kan raken.
De Garantie betreft fabriek- en fabricagefouten. Alle schade die niet te maken heeft met een eigen gebrek en dus van buitenaf komt, is uitgesloten van de standaard fabrieksgarantie.
 

Gevolgschade. De aansprakelijkheid van Go 4 E-bike en/of Trenergy beperkt zich tot wat is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Go 4 E-bike en/of Trenergy voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voorvloeit uit een dwingendrechtellijke rechtsbepaling.
 
Garantie uitsluitingen

De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing.

- Indien onderdelen
 als accu's, display, opladers enz. valschade vertonen.
- Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft te repareren
- Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteitslijtage van 20% of minder per jaar   valt niet onder garantie.
- Indien de batterij is diep ontladen door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.
- Garantie is niet overdraagbaar en kan enkel door de eerste eigenaar worden geclaimd.
Garantie vervalt wanneer het serienummer is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 
 

Wat valt niet onder garantie
 
Zaken als uitstraling, gebruiksgemak, bereik van een fiets, verlichtingsopbrengst, geluid, accuraatheid van de snelheid uitlezing en/of kilometer telling, zitcomfort etcetera vallen nooit onder garantie. Het is aan de klant om vooraf, bij voorkeur via een testrit, te beoordelen of de betreffende Trenergy elektrische fiets voldoet aan zijn of haar verwachtingen. Bovengenoemde zaken vallen onder een subjectieve persoonlijke beoordeling en niet onder fabrieksgarantie.

 

Aansprakelijkheid

Een door Go 4 E-bike en/of Trenergy gehonoreerde garantieclaim betekend niet automatisch dat Go 4 E-bike en/of Trenergy ook aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele geleden

 

100 % Service !

Go 4 E-bike beschikt over eigen professionele en goed geoutilleerde technische dienst.

U kunt rekenen op het vakmanschap van onze deskundige monteurs als het eens nodig mocht zijn.

Garantie afhandelingen geschieden uitsluitend via onze eigen technische dienst te Lent.


Go 4 E-bike geeft u 100 % service.

Bij reparaties door derden vervalt iedere garantie, kosten van deze reparaties worden evenmin vergoed. Defecten als gevolg van achterstallig onderhoud of onzorgvuldig gebruik vallen evenmin onder de garantie. Garantie vervalt ook indien de gebruiker niet minimaal 2 maal per jaar de fiets laat inspecteren en indien nodig afstellen door een professioneel fietsenmaker.
 
Let op !! De garantie dekt géén transportkosten noch risico verbonden aan het transport van uw fiets van en naar onze werkplaats te Lent.
 
 

Eindelijk een Elektrische Kwaliteit-fiets voor een betaalbare prijs.